بررسی مسئولیت کیفری قتل مرتد در حقوق ایران

بررسی مسئولیت کیفری قتل مرتد در حقوق ایران

بررسی مسئولیت کیفری قتل مرتد در حقوق ایران دارای فرمت ورد قابل ویرایش با منابع درون متنی و پایانی در 17 صفحه تنظیم شده است.

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
بررسی تمهیدات قانونگذاری ایران در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر برای حفظ امنیت جامعه

بررسی تمهیدات قانونگذاری ایران در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر برای حفظ امنیت جامعه

بررسی تمهیدات قانونگذاری ایران در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر برای حفظ امنیت جامعه دارای فرمت ورد قابل ویرایش 15 صفحه با منابع درونی و پایانی تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال
بررسی احکام معاونت در جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

بررسی احکام معاونت در جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

بررسی احکام معاونت در جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 12 صفحه با منابع درون متنی و پایانی تنظیم شده است.

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
مقاله جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی

مقاله جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی

مقاله جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی با فرمت ورد در سال 1398 انتشار یافته است منابع درونی و پایانی دارد.

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
مقاله رابطه شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی

مقاله رابطه شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی

مقاله رابطه شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 16 صفحه با منابع درون متنی و پایانی تنظیم شده است.

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
مقاله چالشها و موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران

مقاله چالشها و موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران

مقاله چالشها و موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران با تکیه بر شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب دارای استانداردهای لازم با فرمت ورد قابل ویرایش در 17 صفحه می باشد

[...]
فروشنده : azar
110000 ریال