طرح درس سالانه جغرافیا پایه یازدهم

طرح درس سالانه جغرافیا پایه یازدهم

طرح درس سالانه جغرافیا پایه یازدهم دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 4 صفحه به صورت جدول بندی تهیه و تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
80000 ریال
طرح درس روزانه ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی براساس طرح درس ملی به صورت ورد قابل ویرایش در 6 صفحه تهیه و تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
60000 ریال
طرح درس روزانه واقعیت تفکر هشتم

طرح درس روزانه واقعیت تفکر هشتم

طرح درس روزانه واقعیت تفکر هشتم با فرمت ورد قابل ویرایش براساس طرح درس ملی تهیه و تنظیم شده است موضوع این درس درباره قضاوت دیگران است

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
طرح درس روزانه تفکر هشتم رسانه‌ها و تأثیرات آن

طرح درس روزانه تفکر هشتم رسانه‌ها و تأثیرات آن

طرح درس روزانه تفکر هشتم رسانه‌ها و تأثیرات آن بر زندگی ما دارای فرمت ورد قابل ویرایش براساس طرح درس ملی تهیه و تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
طرح درس روزانه تفکر هفتم درس مدیریت زمان

طرح درس روزانه تفکر هفتم درس مدیریت زمان

طرح درس روزانه تفکر هفتم درس مدیریت زمان دارای فرمت ورد قابل ویرایش می باشد که اهداف ، شیوه تدریس و روش ارزشیابی و ارائه تکلیف در آن ذکر شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم درس مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت

طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم درس مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت

طرح درس روزانه ملی تفکر هفتم درس مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 5 صفحه تهیه و تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
80000 ریال