نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی عنوان کتابی هست که به تاثیرگذاری NGO ها در ایجاد شغل و توسعه کار و حرفه پرداخته است در ذیل مشخصات این کتاب ارائه شده است. نقش سازمان های مردم [...]

فروشنده : azar
250000 ریال