ادبیات تحقیق رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی

ادبیات تحقیق رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی

این فایل جهت کمک و راهنمایی در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های اجتماعی ، فضای مجازی و رسانه های جدید تهیه شده است.

[...]
فروشنده : azar
300000 ریال