مبانی نظری ضابطه گریزی

مبانی نظری ضابطه گریزی

مبانی نظری ضابطه گریزی دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 25 صفحه می باشد منابع درون متنی و پایانی و پیشینه داخلی و خارجی موجود است

[...]
فروشنده : azar
150000 ریال
مبانی نظری مدیریت مشارکتی

مبانی نظری مدیریت مشارکتی

مبانی نظری مدیریت مشارکتی دارای فرمت ورد می باشد و تعداد صفحات آن 38 صفحه می باشد دارای منابع درون متنی و پایانی است و پیشینه تحقیق آن نیز در فایل موجود می باشد

[...]
فروشنده : azar
130000 ریال
مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دو زبانه بودن کودکان

[...]
فروشنده : azar
280000 ریال