پرسشنامه 20 سوالی مشكلات يادگيري كلورادو

پرسشنامه 20 سوالی مشكلات يادگيري كلورادو

پرسشنامه 20 سوالی مشكلات يادگيري كلورادو شامل : معرفی ، مولفه ، نمره گذاری ، روایی ، پایایی و منابع می باشد که به صورت ورد قابل ویرایش تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ﷼
پرسشنامه 13 سوالی باورهاي كاريابي

پرسشنامه 13 سوالی باورهاي كاريابي

پرسشنامه 13 سوالی باورهاي كاريابي دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 2 صفحه تهیه و تنظیم شده است روایی و پایایی دارد

[...]
فروشنده : azar
30000 ﷼
پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن با فرمت ورد قابل ویرایش و دارای 30 سوال که در آن مختصات ، ابعاد ، روش نمره گذاری ، روایی و پایایی و… ذکر شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ﷼
دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 18 سوال که مولفه ، نمره گذاری ، روایی و پایایی دارد

[...]
فروشنده : azar
50000 ﷼
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران دارای فرمت ورد قابل ویرایش با تعداد 30 سوال که روایی ، پایایی و نمره گذاری در آن ذکر شده است

[...]
فروشنده : azar
50000 ﷼
پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی  دارای 15 سوال می باشد ابعاد ، نمره گذاری ، روایی ، پایایی ، هدف و منابع دارد و به صورت ورد قابل ویرایش تنظیم شده است

[...]
فروشنده : azar
56000 ﷼