پرسشنامه مدیریت فرانوگرایی

پرسشنامه مدیریت فرانوگرایی

پرسشنامه مدیریت فرانوگرایی دارای فرمت ورد قابل ویرایش می باشد تعداد 25 سوال و پنح مولفه دارد تعاریف نظری و عملیاتی در آن ذکر شده است.

[...]
فروشنده : azar
100000 ریال
دانلود پرسشنامه سنجش تفکر خلاق

دانلود پرسشنامه سنجش تفکر خلاق

دانلود پرسشنامه سنجش تفکر خلاق مهارت تفکر خلاق را در 20 سوال با ابعاد و مولفه های اعلامی می سنجد نوع فایل ورد می باشد و دارای روایی و پایایی است

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی

پرسشنامه سنجش سلامت سازمانی دارای فرمت ورد قابل ویرایش در 7 صفحه و 44 سوال تنظیم شده است و تمامی مشخصات و استانداردهای لازم را دارا می باشد

[...]
فروشنده : azar
30000 ریال
پرسشنامه سنجش نگرش کتاب الکترونیکی

پرسشنامه سنجش نگرش کتاب الکترونیکی

پرسشنامه سنجش نگرش کتاب الکترونیکی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی

بهترین پرسشنامه هوش هیجانی

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال
پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)

[...]
فروشنده : azar
50000 ریال