سوالات متداول

سوال: آیا در طراحی و ساخت پرسشنامه استانداردهای لازم رعایت می شود؟

پاسخ: تمامی پرسشنامه های طراحی شده توسط ما با رعایت همه ی موارد لازم ساخته می شود.